tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19 Nisan 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30396

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yetiştiricilik veya avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinin, ilk satışının yapıldığı yere, su ürünleri toptan satış merkezine, su ürünleri haline, işleme veya başka bir yetiştiricilik tesisine nakilleri ile canlı olanlarının nakillerinde  kullanılacak belgeler, bu belgelerin düzenlenmesi ve düzenlenmesinden istisna tutulacak miktar, tür ve yerler Tebliğ ile belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.