altinoz.com.tr

İçtihat

Kişi Hizmet Birleştirmesine Zorlanamaz

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas No : 2002/21-132 Karar No : 2002/139 Tarih : 06.03.2002 İÇTİHAT METNİ DAVA : Taraflar arasındaki “yaşlılık aylığı bağlanması” davasından dolayı yapılan yargılama...

Tahrif Edilen Çekteki Düzeltme Yok Hükmündedir

T.C. YARGITAY Onikinci Hukuk Dairesi Esas No : 2016/9785 Karar No : 2017/1350 Tarih : 07.02.2017 İÇTİHAT METNİ DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından...