tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

İçtihat

Evlenmekle Yoksulluk Nafakası Kendiliğinden Kalkar

T.C. YARGITAY İkinci Hukuk Dairesi Esas No : 2021/3273 Karar No : 2021/5244 Tarih : 23.06.2021 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen...