altinoz.com.tr

İçtihat

Bozmadan Sonra Islah Yapılamaz

T.C. YARGITAY Üçüncü Hukuk Dairesi Esas No : 2018/6414 Karar No : 2018/11898 Tarih : 21.11.2018 İÇTİHAT METNİ DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik...