altinoz.com.tr

İçtihat

Çaydanlık Silahtan Sayılır

T.C. YARGITAY Üçüncü Ceza Dairesi Esas No : 2016/12279 Karar No : 2016/16526 Tarih : 28.09.2016 İÇTİHAT METNİ DAVA : Kasten yaralama suçundan sanık …’ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 86/2, 86/3-a, 86/3-e...

Manevi Tazminat Talebi Gerekçesiz Olarak Reddedilemez

T.C. YARGITAY Onüçüncü Hukuk Dairesi Esas No : 2015/30338 Karar No : 2017/11463 Tarih : 22.11.2017 İÇTİHAT METNİ DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı...