altinoz.com.tr

İçtihat

Avukat Müvekkilinin GBT Kaydını Sorabilir

T.C. YARGITAY Beşinci Ceza Dairesi Esas No : 2014/10023 Karar No : 2018/90 Tarih : 10.01.2018 İÇTİHAT METNİ DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: KARAR : İlgili...