altinoz.com.tr

İçtihat

Bilirkişi Raporu Kural Olarak Hakimi Bağlamaz

T.C. YARGITAY Üçüncü Hukuk Dairesi Esas No : 2017/8760 Karar No : 2019/5253 Tarih : 10.06.2019 İÇTİHAT METNİ DAVA : MAHKEMESİ: SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki menfi tespit davasının mahkemece yapılan...