altinoz.com.tr

İçtihat

İçerden Öğrenenlerin Ticareti Suçtur

T.C. YARGITAY Ondokuzuncu Ceza Dairesi Esas No : 2019/1159 Karar No : 2019/5844 Tarih : 18.03.2019 İÇTİHAT METNİ DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine...

Mobbing Eziyet Suçunu Oluşturabilir

T.C. YARGITAY Sekizinci Ceza Dairesi Esas No : 2018/203 Karar No : 2018/2245 Tarih : 01.03.2018 İÇTİHAT METNİ DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : I- ) Sanıklar …, …, …, …,…, …...

Hakimin Davayı Aydınlatma Ödevi Vardır

T.C. YARGITAY Yirmiikinci Hukuk Dairesi Esas No : 2012/14428 Karar No : 2012/17591 Tarih : 10.09.2012 İÇTİHAT METNİ DAVA : Davacı, 613 sayılı Kanun Hükmünde Kararname tazminatı, kömür parası, yıllık izin ücreti ile...

Çatı Ortak Alandır

T.C. YARGITAY Onsekizinci Hukuk Dairesi Esas No : 2014/1764 Karar No : 2014/3358 Tarih : 25.02.2014 İÇTİHAT METNİ DAVA : Dava dilekçesinde, 7.900 TL’nin faiz ve masraflarla birlikte davalılardan tahsili...