tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

İçtihat

Uzun Süreli Hapis Cezası Almak, Boşanma Sebebidir

T.C. YARGITAY İkinci Hukuk Dairesi Esas No : 2014/7869 Karar No : 2014/18345 Tarih : 24.09.2014 İÇTİHAT METNİ DAVA ve KARAR : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda...

Çarpıcı Başlıkla Okuyucuya Haber Sunulabilir

T.C. YARGITAY Dördüncü Hukuk Dairesi Esas No : 2014/7417 Karar No : 2015/2941 Tarih : 11.03.2015 İÇTİHAT METNİ DAVA : Davacı Fatih Terim vekili tarafından, davalı T… Gazete Dergi Basım A.Ş. aleyhine 23/05/2013...