altinoz.com.tr

Mevzuat

Ticaret Sicili Müdürlükleri Hakkında Tebliğ

17 Ocak 2020 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 31011 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ticaret sicili müdürlükleri ile bu müdürlüklere bağlı...