tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Mevzuat

702 Sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/A Maddesi Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

06 Mart 2021 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 31415 Nükleer Düzenleme Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1  – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı...