altinoz.com.tr

Mevzuat

Biyolojik İzleme Tebliği

21 Haziran 2019 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30808 Tarım ve Orman Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; yerüstü sularında biyolojik kalite bileşenlerinin...