altinoz.com.tr

Mevzuat

Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik

27 Ocak 2022 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 31732 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, korumalı...