Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar

18 Nisan 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30395 (Mükerrer)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı

Karar Tarihi: 18/04/2018

Karar No: 1182

Anayasanın 120’nci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin, 19.04.2018 Perşembe günü saat 01.00’dan geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılması hakkında Bakanlar Kurulunca 17.04.2018 tarihinde alınan Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 18.04.2018 tarihli 87nci Birleşiminde onaylanmıştır.

Bu Yazıyı Paylaşın