altinoz.com.tr

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 35)

10 Mayıs 2019 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30770 Cumhurbaşkanlığından: Kararname Numarası: 35 MADDE 1- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında...

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 32)

18 Nisan 2019 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30749 CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ Kararname Numarası: 32 MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 256 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinden sonra gelmek üzere...