altinoz.com.tr

Diğerleri

Su Tahsisleri Hakkında Yönetmelik

10 Aralık 2019 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30974 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ilgili kanunların verdiği yetkiye istinaden...

7195 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükûmeti Arasında Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

07 Aralık 2019 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30971 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından: Kanun No. 7195       Kabul Tarihi: 5/12/2019 MADDE 1 – (1) 27 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye...