altinoz.com.tr

Diğerleri

Su Ürünleri Tescil Komitesi Kararı

09 Ağustos 2020 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 31208 Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Ürünleri Tescil Komitesi)’nden: SU ÜRÜNLERİ TESCİL KOMİTESİ KARARI KARAR NO: 4 KARAR TARİHİ: 18/12/2019 BAŞVURU SAHİBİ: Tarımsal Araştırmalar...

Veri Paylaşımı Kurulu Yönetmeliği

08 Ağustos 2020 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 31207 İçişleri Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Genel Müdürlük merkezi veri tabanında tutulan...