tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Diğerleri

Kamu İhale Tebliği (No: 2021/1)

26 Ocak 2021 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 31376 Kamu İhale Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin...