Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2016/8793)

11 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29709

Karar Sayısı: 2016/8793

Ekli “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/4/2016 tarihli ve 4574 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 27 nci maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 25/4/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1- 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yeri ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “anne ve baba adı uyruğu” ibaresi “T.C. kimlik numarası” şeklinde değiştirilmiş ve mülga dördücü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

” (4) 1/1/2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan T.C. sürcü belgeleri üzerinden yapılacak kimlik tespitinde T.C. kimlik numarasının doğruluğunun teyidi zorunlu değildir.”

MADE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın