Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2016 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Karar (BKK 2016/8798)

11 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29709

Karar Sayısı: 2016/8798

Ekli “Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2016 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 5/4/2016 tarihli ve 4427 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/4/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı

Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2016 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Karar

MADDE 1– (1) Tarımsal sulamaya ilişkin elektrik borcu bulunan çiftçilere, bu borçları ödeninceye kadar, 2016 yılında yapılması gereken tarımsal destekleme ödemeleri yapılmaz.

MADDE 2– (1) Bu Karar kapsamındaki bankacılık ile ilgili yapılacak iş ve işlemleri T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketi gerçekleştirir.

MADDE 3– (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğler ile belirlenir.

MADDE 4– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5– (1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın