altinoz.com.tr

Gelir Vergisi

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 ıncı Maddesinin Birinci, Üçüncü ve Altıncı Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1948)

30 Aralık 2019 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30994 CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 1948 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 90 mcı maddesinin birinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında yer alan sürelerin, bitim...