altinoz.com.tr

Gelir Vergisi

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 317)

21 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 31696 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenlemeler Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı...