Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararları

08 Şubat 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31744

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Karar No: 2022/1

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 19/01/2022 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

MADDE 1- Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)” nde yer alan “704210”, “704230” ve “704233” kodlu hemodiyaliz tedavisi işlemleri ile “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)” nde yer alan “P704210”, “P704230” ve “P704233” kodlu hemodiyaliz tedavisi işlem puanlarının %50 oranında artırılarak işlem puanlarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile,

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın