altinoz.com.tr

Diğer Vergiler

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4938)

22 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 31697 CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 4938 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların özel tüketim vergisi...