Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

08 Şubat 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31744

Sosyal Güvenlik Kurumundan Başkanlığından:

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.4.4.G numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2.4.4.G – Genetik tetkikler

2.4.4. G-1 – Sitogenetik tetkikler

(1) SUT eki EK-2/B Listesinde “9.B. Sitogenetik Tetkikler” başlığında yer alan işlem kodları (“9.B.I. Moleküler Sitogenetik Tetkikler’ alt başlığı altında yer alan tetkikler hariç);

a) Sözleşmeli/protokollü üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından faturalandırılır. Sözleşmeli/protokollü üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından, herhangi bir sebeple yapılamayan tetkikler başka bir ruhsatlı Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezinden (GHDM) hizmet alımı yöntemi ile sağlanarak faturalandırılabilir.

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın