altinoz.com.tr

Mali Tatil Gelmiş Geçmiş, Benim Neyime?

Son 6 yıldır, her mali tatil geldiğinde bu tatilin ne kadar anlamsız olduğunu yazmışım. 2015 yılında Mali Tatil Zırvası, 2016 yılında Mali Tatil Daha da Zırvaladı, 2017 yılında Bir Günlük Mali Tatil, 2018 yılında Böyle Mali Tatil Olur mu? ve 2019 yılında Mali Tatil-Maddi Tatil-Manevi Tatil yazıları arşivde duruyor. Bu yazıların tamamının amacı, bu Mali Tatil adı verilen şeyin nasıl işe yaramaz bir şey olduğunu anlatmaktı. Aslında bütün meslektaşlarımız elbette biliyor bu işe yaramazlığı. Ama kimseyi de harekete geçiremiyoruz.

Mali Tatil bu yıl da 1 Temmuz tarihinde başladı. 20 Temmuz tarihinde de sona erdi. Bu sefer bir değişiklik olsun dedim. Başladığı tarihte değil de bittikten sonra mali tatil yazısını yazayım. Mali Tatil adı verilen bu rezillikte neler yaptığımızı bir listeleyelim. İşte mali tatilde yaptıklarımız:

110 sigorta dosyasının puantajları hazırlanmış.

110 sigorta dosyasının e-bildirgeleri hazırlanmış, gönderilmiş.

15 firmanın İşkur aylık çizelgesi doldurulmuş.

18 işe giriş bildirgesi gönderilmiş.

8 işten ayrılış bildirgesi gönderilmiş.

2 kıdem tazminatı bordrosu hazırlanmış.

1 ihbar tazminatı bordrosu hazırlanmış.

90 muhtasar beyanname hazırlanmış, gönderilmiş

65 poşet beyannamesi hazırlanmış, gönderilmiş.

15 ücretsiz izin bildirimi yapılmış.

30 kısa çalışma ödeneği uzatma dilekçesi gönderilmiş.

14 firmanın 2019 detay mizanı, beyannamesi, tahakkuku ve vergi levhası bankalara gönderilmiş.

16 firmanın ilk 3 aylık detay mizanı, 1. dönem geçici vergi beyannamesi ve tahakkuku bankalara gönderilmiş.

1 karşıt inceleme cevaplanmış.

75 katma değer vergisi beyannamesi hazırlığı yapılmış.

1 firmanın adres değişikliği MERSİS üzerinden bildirilmiş, evrakları hazırlanmış.

1 iş kazası bildirimi yapılmış.

8 rapor bildirimi yapılmış.

1 mali mühür başvurusu yapılmış.

1 Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu savunma istemi cevaplanmış.

Bayram öncesi hazırlanıp bankalara gönderilecek olan ücret ödeme dosyalarını saymıyorum bile.

İşte sizin bizlere verdiğiniz, meslek birliğinin de sesini bile çıkarmadığı mali tatil böyle bir şey.

Onun için mali tatil gelmiş veya geçmiş, bizim neyimize?