Abonelik Sözleşmelerine Dikkat

Elektrikten telefona, sudan internete kadar aldığımız her hizmet karşılığında bir sözleşme imzalıyoruz. Üstelik bu sözleşmelerin tam olarak neyi kapsadığını da bilmeden. Devlet bu işe el atıp, hakkımızı korumaya kalkmasa hizmet satın aldığımız bu büyük firmalar kim bilir ne bedeller ödetecekler bizlere.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 24 Nisan 2015 tarihinde yürürlüğe giren Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’ni bir kez daha özetlemekte fayda var. Çünkü belirli sektörlerdeki bazı firmaların, “Sözleşmeniz var.” gerekçesiyle hizmeti rakip firmalardan almanızı engellemeye çalıştıkları görülüyor.

HİZMET BEDELİ YOK

Bu yönetmeliğe göre, abonelik sözleşmesi imzaladığınız bir firmanın sizden hizmet bedeli alması mümkün değil. Yeni düzenleme ile ön ödemeli hizmetler hariç olmak üzere hizmete ilişkin ücretlendirme işlemi hizmetin tüketiciye fiilen sunulmasıyla başlatılabilecek. Bu şekilde tüketiciye sunulmamış hiçbir hizmetin bedeli talep edilemeyecek.

SÖZLEŞME UZATIMI YOK

Satıcı veya sağlayıcı tarafından uygulanacak faturalandırma dönemleri sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça 1 ay olacak. Faturanın zamanında ödenmemesi durumunda uygulanacak gecikme zammı oranına da 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un ilgili maddesine göre belirlenen zam oranını aşmamak kaydıyla üst sınır getirilecek.

Belirli süreli abonelik sözleşmelerine, sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamayacak. Tüketicinin onayı alınmadan abonelik sözleşmesi uzatılamayacak.

Sözleşmedeki eksiklik, sözleşmeyi düzenleyen tarafından tüketiciden ilave bir ödemede bulunmasını istemeksizin derhal giderilecek. Aksi takdirde, tüketici herhangi bir ödemede bulunmaksızın sözleşmeyi feshedebilecek.

Taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında tüketici aleyhine değişiklik yapılamayacak.

SÖZLEŞME İSTENİLDİĞİ ZAMAN FESHEDİLEBİLECEK

Tüketiciler istediği zaman abonelik sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacak. Aboneliğe son verme isteği süresi içinde yerine getirilmezse, abonelikten faydalanılmış olsa dahi tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemeyecek ve sözleşmenin feshi, sözleşmenin kurulmasından daha ağır şartlara bağlanamayacak.

TAAHHÜTLERİN DURUMU

Taahhütlü aboneliğini süresinden önce fesheden tüketicilerden talep edilecek bedel, tüketicinin taahhüdüne son verdiği tarihe kadar tüketiciye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı olacak. Ayrıca taahhüt bozma bedeli, cayma cezası ve benzeri hiç bir yaptırım uygulanamayacak.

FATURAYA İTİRAZ

Tüketiciler abonelik süresince ödeme bildiriminin ayrıntılarına ücret ödemeksizin erişebilecek. Ödeme bildiriminin tüketiciye son ödeme tarihinden en az 7 gün önce gönderilecek, ödeme bildiriminin gönderilmesine ilişkin masraflar ise tüketiciden talep edilemeyecek.

Tüketiciler ödeme bildiriminde yer alan tutarın hatalı olduğu gerekçesiyle bildirimin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde ödeme bildirimine itiraz edebilecek.

Unutmayın, sözleşmeniz bugün varsa yarın yok. Taahhüdünüz bugün varsa yarın yok. Size kalmış.

Bu Yazıyı Paylaşın