altinoz.com.tr

Erat Sevkiyat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2775)

22 Temmuz 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31193

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 2775

Ekli “Erat Sevkiyat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

21 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ERAT SEVKİYAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/11/1955 tarihli ve 4/6142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Erat Sevkiyat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci cümlesi, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile (c) bendinin ikinci cümlesi, 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin ikinci cümlesi ve 89 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.