Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

22 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29926

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MADDE 1 – 26/1/2007 tarihli ve 26415 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının “0 Dönen Değerler” grubuna hesap sıralamasına uygun olarak yerleştirilmek üzere aşağıdaki hesaplar eklenmiş, aynı fıkranın “1 Krediler” grubunda yer alan 1181001 KATILMA HESAPLARINDAN, 1191001 KATILMA HESAPLARINDAN, 1381001 KATILMA HESAPLARINDAN, 1391001 KATILMA HESAPLARINDAN hesapları yürürlükten kaldırılmış, 1181002 KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN, 1191002 KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN, 1381002 KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN, 1391002 KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN hesapları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve hesap sıralamasına uygun olarak yerleştirilmek üzere aşağıdaki hesaplar eklenmiştir.

“02003             BLOKE ELEKTRONİK PARA FONLARI

02103               BLOKE ELEKTRONİK PARA FONLARI”

“1181002         KATILMA HESAPLARINDAN

1191002           KATILMA HESAPLARINDAN

1381002           KATILMA HESAPLARINDAN

1391002           KATILMA HESAPLARINDAN”

“1181003         KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

1191003           KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

1381003           KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

1391003           KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının “3 Katılım Fonu ve Diğer Yabancı Kaynaklar” grubundaki 32230 DOKUZ AYA KADAR VADELİ (9 AY DAHİL) ve 32330 DOKUZ AYA KADAR VADELİ (9 AY DAHİL) hesapları alt hesaplarıyla birlikte yürürlükten kaldırılmış, aynı gruba hesap sıralamasına uygun olarak yerleştirilmek üzere aşağıdaki hesaplar eklenmiştir.

“39006             ELEKTRONİK PARA FONLARI

390060             ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI

390061             BANKALAR

39007               ÖDEME FONLARI KORUMA HESABI

39106               ELEKTRONİK PARA FONLARI

391060             ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI

391061             BANKALAR

39107               ÖDEME FONLARI KORUMA HESABI”

 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının “5 Kâr Payı Gelirleri” grubuna, hesap sıralamasına uygun olarak yerleştirilmek üzere aşağıdaki hesaplar eklenmiş ve aynı fıkranın “6 Kar Payı Giderleri” grubunda yer alan, 62050 BİR YILDAN UZUN VADELİ, 62150 BİR YILDAN UZUN VADELİ, 62210 ÜÇ AY VADELİ, 62220 ALTI AY VADELİ, 62240 BİR YIL VADELİ, 62250 BİR YILDAN UZUN VADELİ, 62310 ÜÇ AY VADELİ, 62320 ALTI AY VADELİ, 62340 BİR YIL VADELİ ve 62350 BİR YILDAN UZUN VADELİ hesapları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 62230 DOKUZ AY VADELİ ve 62330 DOKUZ AY VADELİ hesapları alt hesapları ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

“532                 ORTA VE UZUN VADELİ İTHALAT KREDİLERİNDEN ALINAN KAR PAYLARI-T.P.

53201               İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

532010             ÖZKAYNAKLARDAN

532012             KATILMA HESAPLARINDAN

532013             KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

53203               İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

532030             ÖZKAYNAKLARDAN

532032             KATILMA HESAPLARINDAN

532033             KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

53210               DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

 

532101             İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

5321010           ÖZKAYNAKLARDAN

5321012           KATILMA HESAPLARINDAN

5321013           KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

532102             KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

5321020           ÖZKAYNAKLARDAN

5321022           KATILMA HESAPLARINDAN

5321023           KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

53211               DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

532110             ÖZKAYNAKLARDAN

532112             KATILMA HESAPLARINDAN

532113             KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

533                   ORTA VE UZUN VADELİ İTHALAT KREDİLERİNDEN ALINAN KAR PAYLARI-Y.P.

 

53301               İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

533010             ÖZKAYNAKLARDAN

533012             KATILMA HESAPLARINDAN

533013             KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

53303               İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR KEFALETİYLE

533030             ÖZKAYNAKLARDAN

533032             KATILMA HESAPLARINDAN

533033             KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

53310               DİĞER MÜŞTERİLER – (KAMU)

 

533101             İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

5331010           ÖZKAYNAKLARDAN

5331012           KATILMA HESAPLARINDAN

5331013           KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

533102             KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

5331020           ÖZKAYNAKLARDAN

5331022           KATILMA HESAPLARINDAN

5331023           KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN

53311               DİĞER MÜŞTERİLER – (ÖZEL)

533110             ÖZKAYNAKLARDAN

533112             KATILMA HESAPLARINDAN

533113             KATILMA HESAPLARI ÖZEL FON HAVUZLARINDAN”

“62050             BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

62150               BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

62210               ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

62220               ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

62240               BİR YILA KADAR VADELİ

62250               BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ

62310               ÜÇ AYA KADAR VADELİ (3 AY DAHİL)

62320               ALTI AYA KADAR VADELİ (6 AY DAHİL)

62340               BİR YILA KADAR VADELİ

62350               BİR YIL VE DAHA UZUN VADELİ”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının “0 Dönen Değerler” grubunda yer alan 020 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI – TÜRK PARASI hesap açıklamasının birinci paragrafı, “1 Krediler” grubunda yer alan TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER açıklaması ve KISA VADELİ KREDİLER açıklamasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “3 Toplanan Fonlar ve Diğer Yabancı Kaynaklar” grubunda yer alan 390 MUHTELİF BORÇLAR-TÜRK PARASI açıklamasından sonra gelmek üzere başlıkları ile birlikte aşağıdaki açıklamalar eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “698 VERİLEN DİĞER KÂR PAYLARI – TÜRK PARASI” hesabı açıklamasının birinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

“Katılım bankalarının, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından alacaklarının kaydedildiği bir hesaptır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki serbestçe kullanılabilecek para mevcudu 02000 Vadesiz Serbest Hesap ve 02001 Vadeli Serbest Hesap yardımcı hesaplarında, bloke olarak tutulan vadeli hesaplar ve elektronik para fonları sırasıyla 02002 Vadeli Serbest Olmayan Hesap ve 02003 Bloke Elektronik Para Fonları yardımcı hesaplarında izlenir.”

“Ticari işletmelerin veya gerçek kişilerin mesleki veya ticari faaliyetleri ile ilgili işyeri, taşıt ve ihtiyaç kredilerinin kaydına özgü bir hesaptır. Bu Tebliğde açıkça başka bir yerde kaydedilmesi öngörülmemiş taşıt ve işyeri kredileri dışındaki, işletmenin muhtelif ihtiyaçlarının finansmanına yönelik taksitli ticari krediler “İhtiyaç Kredileri” hesabında izlenir.”

“Bir yıldan kısa vadeli krediler 110’dan 129’a kadar olan kısa vadeli kredilere ilişkin defteri kebir hesaplarında izlenir. Vadenin uzatılması nedeniyle kalan vadesi bir yılın üstüne çıkan krediler orta ve uzun vadeli kredilere ilişkin hesaplara aktarılır.”

“39006 ELEKTRONİK PARA FONLARI

20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve 27/6/2014 tarihli ve 29043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında elektronik para kuruluşlarınca veya bankalar tarafından ihraç edilen elektronik para karşılığında toplanan fonlar bu hesapta izlenir.”

“39007 ÖDEME FONLARI KORUMA HESABI

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer verilen ödeme fonları bu hesapta izlenir.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ 1/6/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın