Gemi ve Yat İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ (No: İhracat: 2017/10)

25 Ocak 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30312

Ekonomi Bakanlığından:

Unvan değişikliği

MADDE 1 – (1) İstanbul’da kurulu Gemi ve Yat İhracatçıları Birliğinin unvanı “Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği” olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın