Sivil Demokrasi Şehit ve Gazilerine Aylık Bağlanması

SGK Basın Açıklaması

Bilindiği üzere, 15 Temmuz günü Fethullahçı Terör Örgütü Üyeleri darbe girişiminde bulunmuş bu kalkışma girişimi aziz milletimiz ve geçmişten bugüne varlığını sürdürmüş köklü Devlet geleneğimiz sayesinde bertaraf edilmiştir. Ancak bu tür kalkışmaların tekrarlanmaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından OHAL kararı alınarak ülke genelinde bir dizi tedbirler uygulanılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle malul (GAZİ) olan veya hayatını kaybeden (ŞEHİT) sivillerin, kendileri veya hak sahiplerinin aşağıda belirtilen haklardan yararlanabilmeleri için öncelikle valiliklere bu haklardan yararlanma başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

A) Şehitlerin Yakınları ile Gazilere Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanması

— Hayatını kaybeden veya malul hale gelen sivil vatandaşların, kendilerine veya hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumunca aylık bağlanacaktır.

— Bağlanacak aylık işlemlerinde, ilgililerin mevcut öğrenim durumları esas alınacak, ancak terör eylemlerine maruz kalan erbaş ve erler gibi yüksek derece ve kademe üzerinden hesaplaması yapılacaktır. Bu çerçevede, bağlanacak en düşük aylık tutarı 3.203 TL olacaktır.

— Hayatını kaybeden veya aylık almakta iken vefat edenlerin hak sahiplerine, şehit veya gazimize ödenecek vazife malullüğü aylığı, herhangi bir kesinti olmaksızın tam olarak ödenecektir.

B) Nakdi Tazminat Ödemesi

–  Vefat edenlerin kanuni mirasçılarına 88.596 TL,

– Bakıma muhtaç malullere 177.192 TL,

– Diğer malullere ise, malullük derecelerine göre 66.447 TL ila 22.149 TL arasında,

–  Yaralananlara da 17.719 TL’yi geçmemek üzere yaralanma derecelerine göre, tespit edilen tutarda Nakdi Tazminat ödenecektir.

C) Ek Tazminat veya Emekli İkramiyesi

— Kamu personeli (Memur) olanlardan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında bulunanlardan; hayatını kaybedenler ile bakıma muhtaç malullere en yüksek Devlet memuru aylığı, diğer malullere ise kendi görev aylıkları esas alınarak 30 yıl hizmet yapmış gibi Sosyal Güvenlik Kurumunca emekli ikramiyeleri ödenecektir.

— Diğer sivillerden hayatını kaybedenler ile bakıma muhtaç malullere 150.613 TL, diğer malullere ise 101.885 TL tutarında ek tazminat, nakdi tazminat ödemesini yapan kurumlarca ödenecektir.

D) İstihdam Hakkı

— Hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi kamuda istihdam edilecektir.

— Malullerin ise kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi kamuda istihdam edilecektir.

E) Sağlık Yardımı

— Bu kapsamda aylık bağlananların ilaç, ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçleri ile yardımcı üreme yöntemi ve tedavilerinde katılım payı ve ilave ücret alınmayacaktır.

— Aylık bağlanan malullerin sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçleri herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanacaktır.

— Yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar sağlanacak sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmayacaktır. Ayrıca, tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar geçen süre içerisinde verilen sağlık hizmetleri ve diğer haklardan aylık bağlanmış olanlar gibi yararlandırılacaktır.

F) Sağlanan Diğer Haklar

— Bakım ücreti: Başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan gazilerimize asgari ücretin net tutarının iki katı tutarında (bugün itibariyle 2354,92) aylık bakım ücreti ödenecektir.

— Faizsiz konut kredisi: 2016 yılı itibariyle 94 Bin TL tutarında faizsiz konut kredisinden yararlanabileceklerdir.

— Ek Ödeme ile Eğitim Öğretim Yardımı: Şehit ve gazilerimizin çocuklarına ilköğrenimde 1.398 TL, lisede 2.098 TL, yükseköğrenimde ise 2.797 TL tutarında yılda bir defa eğitim öğretim yardımı ödenecektir. Ayrıca, maluliyet derecelerine göre 2017 yılında ek ödeme yapılacaktır.

— Ücretsiz seyahat hakkı: Şehit ve gazilerimizin kendileri ile hak sahipleri; yurtiçinde Devlet Demiryollarında, Denizyolları Şehir Hatlarında ve belediye toplu taşıma araçları ile belediye tarafından kurulan şirketler veya özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu taşıma işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat hakkından yararlanabilecektir.

— Elektrik ve su indirimi: Şehit ve gazilerimizin kendileri ile hak sahipleri,  tahakkuk ettirilecek su ücreti % 50’den az indirim içermemek üzere belediye meclisleri tarafından belirlenecek tarife üzerinden ve indirim oranı % 40’ı geçmemek üzere belirlenen elektrik tarifeleri üzerinden indirimli su ve elektrik kullanım hakkına sahiptirler.

Bu vesileyle tüm “Demokrasi Şehit ve Gazilerini” saygı ve minnetle anarken, şehitlerimizin kederli ailelerine bir kez daha başsağlığı diler, gazilerimize acil şifalar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu Yazıyı Paylaşın