İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (BKK 2015/8320)

31 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete6

Sayı: 29579 (2.Mükerrer)

Karar Sayısı: 2015/8320

Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nin 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ile 19/12/2014 tarihli ve 2014/7090 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 14/12/2015 tarihli ve 12388724 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 21/12/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı

Karar İçin Tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın