altinoz.com.tr

SGK Genelgesi 2017/6 6770/26 Maddesi ile 6736 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 2 nci Madde Kapsamında Yapılan Yeni Uygulamalar

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 87838906-202.99-E.695055

Tarih: 07/02/2017

Konu : 6770/26 Maddesi ile 6736 S.K.na eklenen Geçici 2 nci Madde kapsamında yapılan yeni uygulamalar

GENELGE

2017-6

1) GENEL AÇIKLAMALAR

Bilindiği üzere, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, anılan Kanun ile Kurumumuzun birikmiş alacaklarına ödeme kolaylığı getirilmiş, ayrıca, 6183 sayılı Kanun ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 60 ıncı madde kapsamındaki yapılandırma işlemlerine ilişkin bazı yeni düzenlenmeler yapılmış ve uygulanacak usul ve esaslar 22/8/2016 tarihli 2016-18 sayılı Genelge ile teşkilatımıza duyurulmuştur.

Diğer taraftan; 27/1/2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 18/1/2017 tarihli 6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanuna Geçici 2 nci madde eklenmiş olup bahse konu Kanun ile 6736 sayılı Kanunda öngörülen hükümlere ilişkin bazı değişiklikler yapılmış bulunmaktadır.

18/1/2017 tarihli 6770 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler ve bu bağlamda 22/8/2016-2016/18, 4/10/2016-2016/22, ve 8/11/2016-2016/25 sayılı Genelgelerde belirtilen hususlar da göz önünde bulundurulmak suretiyle bu defa uygulanacak usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

Tamamı için tıklayınız.