2018/11588 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerine Tahsis Edilen Sermayenin 100.000.000 Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar

29 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30435

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/11588

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı döner sermaye işletmelerine tahsis edilen sermayenin 100.000.000 Türk Lirasına çıkarılması; adı geçen Bakanlığın 12/3/2018 tarihli ve 32238882 sayılı yazısı üzerine, 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/3/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Bu Yazıyı Paylaşın