altinoz.com.tr

İletişim Uzmanlığı Yönetmeliği (Karar Sayısı: 383)

27 Kasım 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30608

CUMHURBAŞKANI KARARI:

Karar Sayısı: 383

Ekli “İletişim Uzmanlığı Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi ile 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

26 Kasım 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.