Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği (Tebliğ No: 2016/7)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/31)

05 Ekim 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30201

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – 3/3/2016 tarihli ve 29642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği (Tebliğ No: 2016/7)’nin, Ek-3’ünde yer alan Kahve Ekstraktı, Çözünebilir Kahve Ekstraktıveya Çözünebilir Kahvenin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri başlıklı tablonun yedinci satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/3/2016 29642
Bu Yazıyı Paylaşın