altinoz.com.tr

İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27 Kasım 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30608

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin birinci fıkrasına  aşağıdaki  bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“a) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (13) numaralı alt bendi 31/12/2023tarihinde,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
24/12/2011 28152
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 24/12/2013 28861
2- 6/1/2016 29585