altinoz.com.tr

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 384)

27 Kasım 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30608

CUMHURBAŞKANI KARARI:

Karar Sayısı: 384

Ekli “Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 37 nci, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun ek 1 inci, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi gereğince karar verilmiştir.

26 Kasım 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 2/1/2018 tarihli ve 2018/11201 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararın;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Ekonomi Bakanını” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanını” şeklinde, (b) bendinde yer alan “Ekonomi Bakanlığını” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 13 üncü maddesinde yer alan “Ekonomi Bakanı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Komite, Sanayi ve Teknoloji Bakanının koordinasyonunda Hazine ve Maliye Bakanı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından oluşur.”

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
25.01.2018 30312