Bakanlar Kurulu Kararı 2017/10230 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar

03 Haziran 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30085

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı: 2017/10230

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (i) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ekli Esasların yürürlüğe konulması; anılan Bakanlığın 19/4/2017 tarihli ve 24340347 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre. Bakanlar Kurulu’nca 1/5/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tam Metni Görmek İçin Tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın