Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03 Haziran 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30085

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MADDE 1 – 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ile aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan “Ankara Adnan Ötüken İl Halk” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
18/8/2012 28388
Bu Yazıyı Paylaşın