altinoz.com.tr

Yüksek Seçim Kurulu’nun 02/01/2019 Tarihli ve 1-2-3-4 Sayılı Kararları ve 138/II Sayılı Genelgesi