Yüksek Seçim Kurulu Kararı Karar No: 519

T.C.

YÜKSEK SEÇİM KURULU

Karar No: 519

– K A R A R –

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 12/04/2017 tarihli yazıda; “16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak Anayasa Değişiklikleri Halkoylamasına ilişkin Kurulumuzun 13.02.2017 tarih ve 92 sayılı Seçim Takvimine göre tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri 13 Nisan 2017 Perşembe günü kesinleştirilecektir.

  • Nisan itibariyle SEÇSİS’te tanımlanan cezaevi sandık sayısı 463 olup, seçmen sayısı 9 ve 9’un altında sandık sayısı 119’dur. Bunun 23 tanesinde seçmen sayısı “0” olarak tespit edilmiş ve ilgili ilçe seçim kurullarına bu sandıklarda seçmen sayısının 13 Nisan 2017 itibariyle değişmemesi durumunda silinmesi gerektiği yönünde Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce bilgilendirme yapılmıştır.
  • Nisan 2017 Perşembe günü itibariyle seçmen sayısı 9 ve 9’dan az olan cezaevi sandıklarında; Kurulumuzun 20/03/2017 tarih ve 336 sayılı kararında olduğu gibi ilçe seçim kurullarınca, cezaevinde sandık kurulmaması ve en yakın sandığın seçmen listesine elle yazılıp ilave edilmek suretiyle, gerekli güvenlik önlemleri alınarak oy kullanmalarının sağlanması, ayrıca SEÇSİS’de oluşturulan sandıkların silinmesi hususunda gerekli Kurul kararının alınmasını takdirlerinize arz ederim.” denilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Yüksek Seçim Kurulunun 14/02/2017 tarihli ve 2017/95 sayılı kararı ile kabul edilen “Yurt İçi Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esasları”nı gösterir 140/I sayılı Genelge”nin “Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülerin seçmen listelerinin kesinleştirilmesi” başlıklı 13. maddesinde; “Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülerin seçmen listesinin kesinleştirilebilmesi için ilçe seçim kurulu başkanınca, Cumhuriyet başsavcılığından 13 Nisan 2017 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar tutuklananların, tutuklu seçmen listesinde yazılı olup da tahliye edilenlerin veya tutuklu iken cezaları kesinleşerek hükümlü sıfatını alanların (taksirli suçlardan hükümlüler hariç) isim listeleri istenilir. İlçe seçim kurulu başkanı, SEÇSİS’te bu bilgilere göre tutuklu seçmen listesinde değişiklikleri yaptıktan sonra tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülerin seçmen listesini onaylayarak kesinleştirir.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

140/I sayılı Genelgemize göre, taksirli suçlardan hükümlü ve tutuklular için ceza infaz kurumlarında oluşturulacak sandıklarda oy kullandırılması esastır. Ancak; tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listesinin kesinleştirilmesi sonucunda, tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin sayısının az olması durumunda, ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde sandık kurulu oluşturulmayarak, gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle ceza infaz kurumu ve tutukevlerine en yakın sandığın seçmen listesine elle yazılıp, ilave edilmek suretiyle oy kullanmalarının sağlanması gerekmektedir.

Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; 13 Nisan 2017 Perşembe günü saat 17.00 itibariyle altı (6) ve daha az seçmeni bulunan cezaevlerinde sandık kurulmamasına, seçmenlerin en yakın sandıkta güvenlik önlemleri alınarak oy kullandırılmalarına, iptal edilen sandığa ait başkan ve üyelerin; SEÇSİS’te görevlerinin silinmesine, kayıtlı oldukları sandık seçmen listelerinin yeniden oluşturulmasına ve bu kişilerin isimlerinin bulunduğu sayfaların dökümlerinin alınarak oy kullanamaz şerhinin olmadığının kontrol edilerek sandık seçmen listelerinin sadece bu sayfalarının değiştirilmesi ve kayıtlı oldukları yerlerde oy kullandırılmalarının sağlanmasına, kaldırılan sandıklarda görevlendirilen başkan ve üyelerden eğitim alanlara birer yevmiye verilmesine karar verilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;

  • 13 Nisan 2017 Perşembe günü saat 17.00 itibariyle altı (6) ve daha az seçmeni bulunan cezaevlerinde sandık kurulmamasına, seçmenlerin en yakın sandıkta güvenlik önlemleri alınarak oy kullandırılmalarına, iptal edilen sandığa ait başkan ve üyelerin; SEÇSİS’te görevlerinin silinmesine, kayıtlı oldukları sandık seçmen listelerinin yeniden oluşturulmasına ve bu kişilerin isimlerinin bulunduğu sayfaların dökümlerinin alınarak oy kullanamaz şerhinin olmadığının kontrol edilerek sandık seçmen listelerinin sadece bu sayfalarının değiştirilmesi ve kayıtlı oldukları yerlerde oy kullandırılmalarının sağlanmasına, kaldırılan sandıklarda görevlendirilen başkan ve üyelerden eğitim alanlara birer yevmiye verilmesine,
  • Karar örneğinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünceysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına ve il-ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta ile iletilmesine ve Yüksek Seçim Kurulu kurumsal portalında yayımlanmasına,

12/04/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın