altinoz.com.tr

Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30037

Millî Savunma Bakanlığından:

MADDE 1 – 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uzman erbaşların birinci sicil üstleri; Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki haller hariç en az kısım, unsur, top, tim, takım, karakol, bölük komutanı veya bunların eşiti görev yerlerinde komutan veya amir olan en az astsubay kıdemli çavuş rütbesindeki kişilerdir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
20/9/2005 25942
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 12/11/2008 27052
2- 20/3/2009 27175
3- 8/6/2011 27958
4- 17/6/2011 27967
5- 3/8/2012 28373
6- 27/3/2013 28600
7- 28/6/2013 28691
8- 12/4/2014 28970
9- 7/8/2014 29081
10- 6/2/2015 29259
11- 28/5/2015 29369
12- 14/8/2015 29445
13- 21/1/2016 29600
14- 10/5/2016

29708