Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2016-2019) ile İlgili 16/03/2016 Tarihli ve 2016/4 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

02 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29672

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih         : 16/03/2016

Karar No  : 2016/4

Konu         : Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2016-2019)

Yüksek Planlama Kurulunca;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 04/06/2015 tarihli ve 1802 sayılı, 01/12/2015 tarihli ve 3459 sayılı, 23/12/2015 tarihli ve 3723 sayılı yazıları dikkate alınarak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile hazırlanan ekli “Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2016-2019)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

Eylem Planı İçin Tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın