tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Yeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere Eklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 19)

11 Ekim 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30562

Cumhurbaşkanlığından:

Kararname Numarası: 19

MADDE 1- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelin sonuna aşağıdaki sıralar eklenmiştir.

“57) Devlet Arşivleri Başkanlığı

58) İletişim Başkanlığı

59) Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı

60) Strateji ve Bütçe Başkanlığı”

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

10 Ekim 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI