altinoz.com.tr

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 160)

11 Ekim 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30562

CUMHURBAŞKANI KARARI:

Karar Sayısı: 160

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli “Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021)”ın onaylanmasına, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

10 Ekim 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.