altinoz.com.tr

Türkiye Su Erozyonu Haritası ile İlgili 2020/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

24 Nisan 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31108

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Türkiye Su Erozyonu Haritası

GENELGE

2020/7

İklim değişikliği sonucu yağış rejimlerindeki değişimlerin neden olduğu sel ve taşkın gibi afetler, heyelanlar, topografya ve rüzgâr gibi doğal ve doğal olmayan nedenlerden dolayı erozyonun her geçen gün şiddetini ve etki alanını artırması beklenmektedir. Ekosistemde meydana gelen değişimlerle birlikte arazi bozulumları da hızlandığından toprak kaynaklarının korunması büyük önem arz etmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından yerinden oynayan toprak miktarını hesaplamak için Dinamik Erozyon Modeli ve İzleme Sistemi (DEMİS) yazılımı geliştirilmiştir. Yazılımdan elde edilen sonuçlarla Türkiye Su Erozyonu Haritası model tabanlı olarak yenilenmiş ve e-Devlet ile TUCBS-ATLAS uygulamaları üzerinden kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

Başta Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve Sürdürülebilir Toprak Yönetimi olmak üzere havza tabanlı izleme sistemleri ve arazi bozulumunun dengelenmesi gibi olguların önem arz ettiği günümüzde toprak kayıplarının izlenebilmesi ve değerlendirilmesi bakımından Türkiye Su Erozyonu Haritası önemli bir doğal kaynak planlama aracı konumundadır.

Kamu kaynaklarında israfın engellenmesi ve mükerrer veri üretilmesi sonucu oluşacak bilgi karmaşasının önüne geçilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak olan doğrudan doğal kaynak yönetimine dair çalışmalarda Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünce üretilen Türkiye Su Erozyonu Haritasının planlama aracı olarak kullanılması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

23 Nisan 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI