KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30436

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

MADDE 1 – 15/6/2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinin 10/A maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Destek Programları kapsamındaki tüm belgeler ve bilgiler elektronik ortamda alınabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın