altinoz.com.tr

Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı (No: 113)

20 Temmuz 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31898

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

Toplantı Tarihi ve Sayısı : 01.07.2022 – 38

Toplantı Yeri : ANKARA

Karar Tarihi ve Sayısı : 01.07.2022 – 113

DOĞAL SİT ALANLARI KORUMA VE KULLANMA KOŞULLARI İLKE KARARI

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik çerçevesinde; kesin korunacak hassas alanlar ve nitelikli doğal koruma alanları ile sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları olarak tescil edilen doğal sit alanları için koruma ve kullanma koşulları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Tamamı için tıklayınız.