Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video 2016 Yılı İçin (BKK 2015/8290)

19 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29567

Karar Sayısı : 2015/8290

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yanını almaya yarayan her türlü cihazlar iin bir defaya mahsus ve 2016 yılı için geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen ücretlerin alınması; Başbakan Yardımcılığı (Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü)’nın 2/12/2015 tarihli ve 22804 sayılı yazısı üzerine, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/12/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı

7/12/2015 Tarihli ve 2015/8290 Sayılı Kararnamenin Eki

LİSTE

Her bir cihaz için bandrol karşılığı

Tahsil Edilecek Ücretler (Avro Karşılığı TL)

Liste İçin Tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın