Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği (BKK 2015/8305)

18 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29566

Karar Sayısı: 2015/8305

Ekli “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 13/12/2015 tarihli ve 12813099 sayılı yazısı üzerine, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun ek 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/12/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu yönetmelik; Devlet yükseköğretim kurumları kadrolarında bulunan öğretim elemanlarına yapılacak olan akademik teşvik ödeneğinin uygulanmasına yönelik olarak, bilim alanlarının özellikleri ve öğretim elemanlarının unvanlarına göre akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında esas alınacak faaliyetlerin uyrıntılı özellikleri ve bu faaliyetlerin puan karşılıkları, akademik teşvik toplam puanının % 30’unu geçmemek üzere her bir akademik faaliyet türünün toplam puanın hesaplanmasındaki ağırlıkları, akademik teşvik puanının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu hesaplamaları yapacak komisyonun oluşumu ile diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Bu yönetmelik hükümleri, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan öğretim elemanları hakkında da uygulanır.

Karar Metni İçin Tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın