2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ ile İlgili Düzeltme

29 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30285

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

28/12/2017 tarihli ve 30284 sayılı Resmî Gazete’de alındığı şekliyle yayımlanan, 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2018/1)’in ekler kısmının üçüncü sütununda yer alan “1/1/2017-31/12/2017” ibaresi “1/1/2018-31/12/2018”    şeklinde,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 28/12/2017 tarihli ve 51148829-010.05-E.21007  sayılı yazısına istinaden düzeltilmiştir.

Bu Yazıyı Paylaşın