Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25 Ağustos 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29456

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

SİGORTA EKSPERLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/6/2008 tarihli ve 26914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
22/6/2008 26914
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
8/5/2010 27575

Bu Yazıyı Paylaşın