altinoz.com.tr

Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı

Karar Tarihi: 11.10.2016

Karar No: 1130

Anayasanın 120’nci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin, 19.10.2016 Çarşamba günü saat 01.00’dan geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılması hakkında Bakanlar Kurulunca 05.10.2016 tarihinde alınan Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 11.10.2016 tarihli 5’inci Birleşiminde onaylanmıştır.

Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar