altinoz.com.tr

Yüksek Seçim Kurulunun 29/12/2020 Tarihli ve 657 Sayılı Kararı

07 Ocak 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31357

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 657

KARAR

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 29/12/2020 tarihli yazıda; “Yüksek Seçim Kurulunun 10/12/2020 tarih ve 2020/628 sayılı karan ile kabul edilen 5393 Sayılı Kanuna Göre Yapılacak Halkoylamasında Seçmenlerin Oylarına Başvurma Usul ve Esaslarına İlişkin Örnek 147 sayılı Genelge, Resmî Gazete’nin 22/12/2020 tarih ve 31342 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yüksek Seçim Kurulunun 10/12/2020 tarih ve 2020/628 sayılı kararının giriş bölümünün ikinci paragrafında “16/03/2020” tarihi, aynı kararın “SONUÇ” bölümünün 1 inci maddesinde, “05/04/2020” tarihi ile söz konusu karar ile kabul edilen 5393 Sayılı Kanuna Göre Yapılacak Halkoylamasında Seçmenlerin Oylarına Başvurma Usul ve Esaslarına İlişkin Örnek 147 sayılı Genelge’nin 72 nci maddesinde belirtilen “05/04/2020” tarihinin sehven yanlış yazıldığı anlaşılmış olup,

Yüksek Seçim Kurulunun 10/12/2020 tarih ve 2020/628 sayılı kararının giriş bölümünün ikinci paragrafında yer alan “16/03/2020” tarihinin “16/03/2018” olarak, aynı kararın “SONUÇ” bölümünün 1 inci maddesinde yer alan “05/04/2020” tarihinin “05/04/2008” olarak ve söz konusu karar ile kabul edilen 5393 Sayılı Kanuna Göre Yapılacak Halkoylamasında Seçmenlerin Oylarına Başvurma Usul ve Esaslarına İlişkin Örnek 147 sayılı Genelge’nin 72 nci maddesinde yer alan “05/04/2020” tarihinin “05/04/2008” olarak değiştirilmesi hususunda gerekli Kurul kararı alınmasını takdirlerinize arz ederim.” denilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ

Resmî Gazete’nin 22/12/2020 tarih ve 31342 sayılı nüshasında yayımlanan Yüksek Seçim Kurulunun 10/12/2020 tarih ve 2020/628 sayılı kararının giriş bölümünün ikinci paragrafında “16/03/2020” tarihi, aynı kararın “SONUÇ” bölümünün 1 inci maddesinde, “05/04/2020” tarihi ile söz konusu karar ile kabul edilen 5393 Sayılı Kanuna Göre Yapılacak Halkoylamasında Seçmenlerin Oylarına Başvurma Usul ve Esaslarına İlişkin Örnek 147 sayılı Genelge’nin 72 nci maddesinde belirtilen “05/04/2020” tarihinin sehven yanlış yazıldığı anlaşılmıştır.

Kurulumuzca dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde; Resmî Gazete’nin 22/12/2020 tarih ve 31342 sayılı nüshasında yayımlanan Yüksek Seçim Kurulunun 10/12/2020 tarih ve 2020/628 sayılı kararının giriş bölümünün ikinci paragrafında yer alan “16/03/2020” tarihinin “16/03/2018” olarak, aynı kararın “SONUÇ” bölümünün 1 inci maddesinde yer alan “05/04/2020” tarihinin “05/04/2008” olarak ve söz konusu karar ile kabul edilen 5393 Sayılı Kanuna Göre Yapılacak Halkoylamasında Seçmenlerin Oylarına Başvurma Usul ve Esaslarına İlişkin Örnek 147 sayılı Genelge’nin 72 nci maddesinde yer alan “05/04/2020” tarihinin “05/04/2008” olarak düzeltilmesine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ

Açıklanan nedenlerle;

1- Resmî Gazete’nin 22/12/2020 tarih ve 31342 sayılı nüshasında yayımlanan Yüksek Seçim Kurulunun 10/12/2020 tarih ve 2020/628 sayılı kararının giriş bölümünün ikinci paragrafında yer alan “16/03/2020” tarihinin “16/03/2018” olarak, aynı kararın “SONUÇ ’ bölümünün 1 inci maddesinde yer alan “05/04/2020” tarihinin “05/04/2008” olarak ve söz konusu karar ile kabul edilen 5393 Sayılı Kanuna Göre Yapılacak Halkoylamasında Seçmenlerin Oylarına Başvurma Usul ve Esaslarına İlişkin Örnek 147 sayılı Genelge’nin 72 nci maddesinde yer alan “05/04/2020” tarihinin “05/04/2008” olarak DÜZELTİLMESİNE,

2- Düzeltme kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

3- Karar örneğinin;

a) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce www.ysk.gov.tr adresinde ve Yüksek Seçim Kurulu kurumsal portalında yayımlanmasına,

b) İl ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,

29/12/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.