Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri ile İlgili 2017/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

26 Temmuz 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30135

Başbakanlıktan:

Konu : Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri

GENELGE

2017/15

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararları ve genelgeler ile teşkil edilmiş olan kurul ve komisyonlarda, başkan veya üye olarak görev alacak Hükümet üyeleri ekte belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

2016/13 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Binali YILDIRIM

Başbakan

KURULLAR LİSTESİ

1- YÜKSEK PLANLAMA KURULU

Başkan Binali Yıldırım Başbakan
Üyeler Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kalkınma Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Maliye Bakanı, Orman ve Su İşleri Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
(Başbakan’ın bulunmadığı toplantılarda Kurula Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlık edecektir.)

2- ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU

Başkan Binali Yıldırım Başbakan
Üyeler Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Maliye Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

3- SAVUNMA SANAYİİ YÜKSEK KOORDİNASYON KURULU

Başkan Binali Yıldırım Başbakan
Üyeler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Savunma Bakanı

4- BÖLGESEL GELİŞME YÜKSEK KURULU

Başkan Binali Yıldırım Başbakan
Üyeler Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Kalkınma Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Maliye Bakanı, Orman ve Su İşleri Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
(Başbakan’ın bulunmadığı toplantılarda Kurula Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlık edecektir.)

5- AFET VE ACİL DURUM YÜKSEK KURULU

Başkan Binali Yıldırım Başbakan
Üyeler Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, İçişleri Bakanı, Kalkınma Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Orman ve Su İşleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
(Başbakan’ın bulunmadığı toplantılarda KuruTa Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlık edecektir.)

6- EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU

Başkan Binali Yıldırım Başbakan
Üyeler Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Ekonomi Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Kalkınma Bakanı, Maliye Bakanı
(Başbakan’ın bulunmadığı toplantılarda Kurul’a Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlık edecektir.)

7- PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU

Başkan Binali Yıldırım Başbakan
Üyeler Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Kalkınma Bakanı, Maliye Bakanı
(Başbakan’m bulunmadığı toplantılarda Kurul’a Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlık edecektir.)

8- ATATÜRK KÜLTÜR. DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK DANIŞMA KURULU

Başkan Binali Yıldırım Başbakan
Üyeler Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Dışişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Milli Eğitim Bakanı
(Başbakan’m bulunmadığı toplantılarda Kurul’a Başbakan Yardımcısı Fikri Işık başkanlık edecektir.)

9- UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE YÜKSEK KURULU

Başkan Binali Yıldırım Başbakan
Üyeler Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Adalet Bakanı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı
(Başbakan’ın bulunmadığı toplantılarda Kurul’a Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlık edecektir.)

10- REFORMLARIN KOORDİNASYONU VE YATIRIMLARIN İZLENMESİ KURULU

Başkan Binali Yıldırım Başbakan
Üyeler Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Adalet Bakanı, Avrupa Birliği Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Ekonomi Bakanı, İçişleri Bakanı, Kalkınma Bakanı, Maliye Bakanı
(Başbakan’m bulunmadığı toplantılarda Kurul’a Başbakan Yardımcısı Fikri Işık başkanlık edecektir.)

 

Bu Yazıyı Paylaşın