altinoz.com.tr

Görev Dağılımı ile İlgili 2017/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

26 Temmuz 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30135

Başbakanlıktan:

Konu : Görev Dağılımı

GENELGE

2017/14

Başbakanlıkla ilgilendirilen kurum ve kuruluşların Başbakan Yardımcıları arasındaki dağılımı ile verilen görevler ekli listede belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

2016/12 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Binali YILDIRIM

Başbakan

GÖREV DAĞILIM LİSTESİ

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM

Görevler
1 .Kamu diplomasisi ile ilgili işlerin yürütülmesi

Kurum ve Kuruluşlar
1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
2. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
3. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
4. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
5. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.
6. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı
7. Tanıtma Fonu Kurulu Genel Sekreterliği

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ

Görevler
1. Hükümet sözcülüğü
2. TBMM ile ilişkiler
3. Danıştay ile ilişkiler

Kurum ve Kuruluşlar
1. Diyanet İşleri Başkanlığı
2. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü
3. Anadolu Ajansı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü

BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ŞİMŞEK

Görevler
1. Ekonomik konularda Başbakan adına genel koordinasyon

Kurum ve Kuruluşlar
1. Hazine Müsteşarlığı
2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
3. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
4. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
5. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü
6. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

BAŞBAKAN YARDIMCISI FİKRİ IŞIK

Görevler
1. Milli Güvenlik Kurulunun tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kuruluna sunulması ve Bakanlar Kurulunda kabulü halinde bu tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi
2. Reformların ve yatırımların koordinasyonu ve izlenmesi

Kurum ve Kuruluşlar
1. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
2. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
3. Kişisel Verileri Koruma Kurumu

BAŞBAKAN YARDIMCISI RECEP AKDAĞ

Görevler
1. Kıbrıs ile ilgili koordinasyon işleri
2. Yatırım ortamının iyileştirilmesi
3. İnsan hakları ile ilgili kurullar ve insan hakları ile ilgili konularda koordinasyon

Kurum ve Kuruluşlar
1. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
2. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU

Görevler
1. Medeniyetler İttifakı Projesinin yürütülmesi
2. 100. Yıl Anmaları ile ilgili konuların koordinasyonu

Kurum ve Kuruluşlar
1. Vakıflar Genel Müdürlüğü
2. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
3. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
4. Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Ayrıca;
1. Avrupa Birliği makamları ile yapılacak tam üyelik müzakerelerinde “Müzakere Heyeti Başkanlığı” ve “Başmüzakereci” görevi Avrupa Birliği Bakanı,
2. Kamu görevlileri sendikaları ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonu ile kamu toplu iş sözleşmelerinin koordinasyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı,
tarafından yürütülecektir.