altinoz.com.tr

Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 5738)

16 Haziran 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31868

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5738

Ekli “Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onaranları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlanna Dair Usul ve Esaslar”m yürürlüğe konulmasına, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (i) bendi ile ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.