4447 Sayılı Kanun Geçici 17 nci Madde Prim Desteği Uygulamasında Sigortalının İlave Sigortalı Olarak Bildirilip Bildirilmediğinin Tespitine İlişkin Açıklama

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

21/7/2017

4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 17 NCİ MADDE PRİM DESTEĞİ UYGULAMASINDA SİGORTALININ İLAVE SİGORTALI OLARAK BİLDİRİLİP BİLDİRİLMEDİĞİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bilindiği ve 14/7/2017 tarihli, “687 SAYILI KHK’DA YER ALAN PRİM DESTEĞİ” başlıklı duyurumuzda da belirtildiği üzere,

– 1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için “Sigortalı Giriş -1/2/2017 ila 31/5/2017 Arasında İşe Girenler İçin” menüsü üzerinden tanımlama yapılmak suretiyle, bu menüden tanımlanan sigortalıların 00687 kanun numaralı belgeyle,

– 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için ise “Sigortalı Giriş -1/6/2017 ila 31/12/2017 Arasında İşe Girenler İçin” menüsü üzerinden tanımlama yapılmak suretiyle, bu menüden tanımlanan sigortalıların 01687 kanun numaralı belgeyle,

bildirilmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen prim desteğinden yararlanılabilmesi için;

– 1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 2016/Aralık ayında bildirilen sigortalı sayısına, 2016/Aralık ayında bildirim olmaması halinde 2016 yılında bildirilen ortalama sigortalı sayısına,

– 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için ise yalnızca 2016/Aralık ayında bildirim yapılan sigortalı sayısına,

ilave olarak çalıştırılmaları gerekmektedir.

Aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi sona erdikten sonra yapılacak kontroller sonucunda, bahse konu destekten yararlanmak üzere her iki menü üzerinden sisteme tanımlanan sigortalıları yukarıda açıklandığı üzere ilave olarak çalıştırılmadıkları halde, aylık prim ve hizmet belgelerini 00687/01687 kanun numarası seçmek suretiyle düzenleyen işverenlerden İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmış olan prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.

Bu bakımdan, sonradan gecikme cezası ve gecikme zammı ile karşı karşıya kalınmamasını teminen, sisteme tanımlanmış sigortalıların işe alındıkları tarihe göre 2016/Aralık ayına ya da 2016 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave olup olmadığı yönünde aşağıda verilen örnekler doğrultusunda bildirim yapmaları hususu,

İşverenlerimize önemle duyurulur.

1- 2016/Aralık ayında sigortalı bildiriminde bulunan işyeri yönünden;
Örnek (A) Limited Şirketinin 2016/Aralık ayında (10) sigortalı bildiriminde bulunduğu,
– 15/3/2017 tarihinde (A) ve (B) sigortalısını,
– 24/5/2017 tarihinde (C) sigortalısını,
– 20/6/2017 tarihinde (d) sigortalısını,
– 29/6/2017 tarihinde ise (E) sigortalısını,
işe aldığı ve bu sigortalılar ile birlikte 2017/6. ayda işyerinde (13) sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında;
(A), (B), (C), (D) ve (E) sigortalılarından 2016/Aralık ayı bildirimine (10) ilave olan ve işverence tercih edilecek (3) sigortalı için yararlanılması mümkün olup,

İşverence (A), (B) ya da (C) sigortalılarının tercih edilmesi halinde, bu sigortalıların 00687 kanun numaralı belgeyle,İşverence (A), (B) ya da (C) sigortalılarının tercih edilmesi halinde, bu sigortalıların 00687 kanun numaralı belgeyle,

İşverence (D) ve (E) sigortalılarının tercih edilmesi halinde ise 01687 kanun numaralı belgeyle,
bildirilmesi gerekmektedir.

2- 2016/Aralık ayında sigortalı bildirimi olmayan, ancak 2016 yılında bildirimi olan işyeri yönünden;
(B) Limited Şirketinin 2016/Aralık ayında sigortalı bildiriminde bulunmadığı, ancak 2016 yılında bildirilen sigortalı sayısı ortalamasının (8) olduğu,
– 15/3/2017 tarihinde (A) ve (B) sigortalısını,
– 24/5/2017 tarihinde (C) sigortalısını,
– 20/6/2017 tarihinde (d) sigortalısını,
– 29/6/2017 tarihinde ise (E) sigortalısını,
işe aldığı ve bu sigortalılar ile birlikte 2017/6. ayda işyerinde (9) sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında;

31/5/2017 tarihinden önce işe alınan sigortalılar yönünden; işe alınan her bir sigortalının ortalama sig. sayısına (8) ilave olması gerektiğinden, (A), (B) ve (C) sigortalılarının yalnızca birinden yararlanılması mümkün olup, sigortalının 00687 kanun numaralı belgeyle,

1/6/2017 tarihinden sonra işe alınan sigortalılar yönünden ise; 2016/Aralık ayında bildirilen sigortalı olmadığından, diğer bir ifade ile baz alınacak sig. sayısı (0) olduğundan, (D) ve (E) sigortalıları için yararlanılması mümkün olup, bu sigortalıların 01687 kanun numaralı belgeyle,

bildirilmesi gerekmektedir.

3- İlk defa tescil edilen işyeri yönünden;
Örnek : İlk defa 2017/Ocak ayında sigortalı çalıştırmaya başlayan (D) Anonim Şirketinin,
– 15/3/2017 tarihinde (A) ve (B) sigortalısını,
– 24/5/2017 tarihinde (C) sigortalısını,
– 20/6/2017 tarihinde (d) sigortalısını,
– 29/6/2017 tarihinde ise (E) sigortalısını,
işe aldığı ve 2017/6. ayda işyerinde yalnızca bu sigortalıların çalıştığı varsayıldığında;
(A), (B), (C), (D) ve (E) sigortalılarının tamamı için yararlanılması mümkün olup,
(A), (B) ve (C) sigortalılarının 00687 kanun numaralı belgeyle,
(D) ve (E) sigortalılarının ise 01687 kanun numaralı belgeyle, bildirilmesi gerekmektedir.
4- 31/12/2016 tarihi ve öncesinde tescil edilmiş olmakla birlikte 2016 yılında bildirimi olmayan işyeri yönünden;
Örnek : 12/10/2015 tarihinde tescil edilen, ancak 2016 yılının tamamında bildirimde bulunmayan (F) gerçek kişi işyerinin,
– 15/2/2017 tarihinde (A) ve (B) sigortalısını,
– 24/5/2017 tarihinde (C) sigortalısını,
– 20/6/2017 tarihinde (d) sigortalısını,
– 29/6/2017 tarihinde ise (E) sigortalısını,
işe aldığı ve 2017/6. ayda işyerinde yalnızca bu sigortalıların çalıştırıldığı varsayıldığında; (A), (B), (C), (D) ve (E) sigortalılarının tamamı için yararlanılması mümkün olup,
(A), (B) ve (C) sigortalılarının 00687 kanun numaralı belgeyle,
(D) ve (E) sigortalılarının ise 01687 kanun numaralı belgeyle,

bildirilmesi gerekmektedir.

Bu Yazıyı Paylaşın