altinoz.com.tr

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 199)

24 Ekim 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30575

CUMHURBAŞKANI KARARI:

Karar Sayısı: 199

Ekli “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddeleri ile 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanunun 80 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

23 Ekim 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar”ın

a) 2 nci maddesinin; birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Ekonomi Bakanını” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanını” şeklinde, (c) bendinde yer alan “Ekonomi Bakanlığını” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını” şeklinde, (d) bendinde yer alan “Ekonomi Bakanlığı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ekonomi Bakanı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
26.11.2016 29900
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı
Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
23.06.2018 30457