Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77) ile İlgili Düzeltme

05 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29848

DÜZELTME
04/10/2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:77)’nin 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “sekizinci” ibaresi Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nın 04/10/2016 tarihli ve 59491943-010.05-99744 sayılı yazısına istinaden “yedinci” olarak düzeltilmiştir.
Bu Yazıyı Paylaşın