Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 6/9/2018 Tarihli ve 8044 Sayılı Kararı

08 Eylül 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30529

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 8044      Karar Tarihi: 06/09/2018

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/09/2018 tarihli toplantısında; ekte yer alan 08.03.2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazlan (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusuna İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Kurul Kararının kabul edilerek Resmi Gazetede yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

EK

08.03.2012 TARİH VE 3727 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA LİSANS BAŞVURUSUNA İLİŞKİN KURUL KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KURUL KARARI

MADDE 1 – 08.03.2012 tarih ve 3737 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusuna İlişkin Kurul Kararı’nın 5 inci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Kural Kararı’na aşağıdaki şekilde geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3

Marka Tescil Belgesi İbraz Etme Süresi

(1) Bu Kurul Kararı ile yürürlükten kaldırılan 08.03.2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusuna İlişkin Kurul Kararının 5 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca lisans almış dağıtıcı lisansı sahiplerine Marka Tescil Belgelerini ibraz etmeleri için Kurulca verilen süreler geçerlidir.”

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın