altinoz.com.tr

Diyanet İşleri Başkanlığına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 20)

09 Kasım 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30590

Cumhurbaşkanlığından:

Kararname Numarası: 20

MADDE 1- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de. yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Diyanet İşleri Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.

Yürürlük

MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

8 Kasım 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

EK (1) SAYILI LİSTE

KURUMU : DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN
SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ
GİH Hukuk Müşaviri 3 15
GİH Müfettiş 1 40
GİH Müfettiş Yardımcısı 9 20
GİH Musahhih 5 10
GİH Eğitim Uzmanı 2 20
GİH Din Hizmetleri Uzmanı 1 20
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 140
AH Avukat 7 10
TH Mimar 7 11
TH Mühendis 7 50
TH Şehir Bölge Plancısı 7 2
TH Astronom 7 3
TH Tekniker 7 25
TH Teknisyen 9 10
TOPLAM 376

KURUMU : DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN
SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ
GİH Şube Müdürü 4 650
GİH Din Hizmetleri Uzmanı 5 800
GİH Şef 5 150
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 500
GİH Şoför 10 150
AH Avukat 7 20
TH Tekniker 9 143
TH Kütüphaneci 9 50
DH Murakıp 5 500
DH Müezzin-Kayyım 10 4450
YH Aşçı 12 150
YH Hizmetli 12 200
YH Kaloriferci 12 150
YH Bekçi 12 200
TOPLAM 8113